"Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun; ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir." NT

 

korek1 korek2 korek3 korek4 korek5 yp1 yp2 yp3
Pazar, 09 Mart 2014 00:00

Avrupa Gönüllü Hizmeti (European Voluntary Service)

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Avrupa Gönüllü Hizmeti (European Voluntary Service) kısa adıyla AGH (EVS); bir sivil toplum kuruluşu veya yerel topluluk için, belirli bir sürede, bir AB ülkesinde ya da aday ülkede sosyal içerikli çalışmalarda gönüllü olarak yer almayı sağlayan bir programdır. AGH kapsamında gönüllülere aktiviteleri süresince yiyecek, barınma, dil eğitimi (ülkede konuşulan dil), yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım konularında destek verilmektedir. Bunların dışında gönüllüler ülkelere göre değişen oranlarda cep harçlığı almaktadırlar.

Bir AGH projesi, 2-12 ay olarak bir AB yada aday statüsündeki bir ülkede gönüllülük yapmaya imkân tanımaktadır. Gönüllü haftada 2 gün tatil yapmaktadır. Bunun dışında ayda 2 günlük izin hakkı vardır.

18-30 yaş arasındaki bütün gençler AGH projelerine başvuruda bulunabilir. Yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi gibi hiç bir şart aranmamaktadır. Gönüllünün gitmek istediği ülkenin dilini ya da İngilizceyi temel düzeyde bilmesi iletişim problemi yaşanmasını engellemek amacıyla tavsiye edilmektedir. Fakat yabancı bir ülkeye gidildiğinde ortak dilin genellikle İngilizce olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle temel düzeyde İngilizce bilmek gönüllünün yapılacak eğitimlerde, toplantılarda vb. çalışmalarda rahat iletişim kurmasını sağlayacaktır. AGH gönüllüleri, görevlerini daha rahat yerine getirme fırsatı bulacaklardır. Gönüllünün fikirlerini, yaratıcılığını ve deneyimlerini projeye yansıtması için imkan tanınmaktadır. Gönüllü hizmet etkinliği (eğitim dahil) haftalık 30 ila 35 saat arasında olmaktadır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin hedefi ve ilkeleri:
Gençlerin toplumla bütünleşmesini ve topluma aktif biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak,
Yerel toplulukların gelişimini desteklemek,
Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek.
Gönüllü hizmet etkinlikleri şu alanlarda gerçekleştirilebilir:

 • Çevre,
 • Kültür-Sanat,
 • Engelli veya imkânı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar,
 • Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler,
 • Kültürel miras,
 • Spor etkinlikleri,
 • Sivil insiyatifi geliştirme,
 • Sivil koruma alanları.

Katılımcılarda aranan koşullar:
Program ülkelerinden birinde ya da uygun bir üçüncü ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekir.
Yaşları, etkinliğin başladığı tarihte 18 ile 30 yaş arasında olmalıdır.
İmkânları kısıtlı gençlere, bu durumun kanıtlanması koşulu ile üst yaş sınırında bazı istisnalar tanınmaktadır.

Gönderen Kuruluş şu rollerden sorumludur:
Hazırlık

 • Gönüllünün bir ev sahibi kuruluş bulmasına ve Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllünün irtibata geçmesine yardımcı olmak,
 • Gönüllülerin kendi bireysel gereksinimlerine göre ülke dışında kalışları için hazırlanmasında yardımcı olmak (vize işlemleri gibi),
 • Gönüllünün, Komisyon'un anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından zorunlu AGH Grup Sigorta Planı kapsamına alınmasını sağlamak

Gönüllü hizmet sırasında iletişim

AGH hizmeti sırasında Gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluş ile sürekli iletişim halinde olmak,

Gönüllünün dönüşünden sonra

 • Gönüllünün Nihai Değerlendirme Toplantısı’na katılmasını sağlamak,
 • Gönüllünün proje bittikten sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olmak,
 • Gönüllülere deneyim paylaşımı fırsatı sunar,
 • Gönüllülerin, gönüllü hizmet deneyimlerinin sonuçlarının yayılmasını ve bu sonuçlardan yararlanılmasını teşvik etmek,
 • Gönüllülere, başka eğitim, öğrenim ve istihdam imkanları konusunda rehberlik sağlamak

Ev sahibi kuruluş şu rollerden sorumludur:

 • Rehber (Mentor),
 • Gönüllüye kişisel destek sağlamaktan sorumlu bir rehber belirlemek,
 • Görevle ilgili destek,
 • Tecrübeli personeli aracılığıyla gönüllüyü, gönüllü hizmeti süresince gözlemlemek ve ona rehberlik sağlamak,
 • Kişisel destek,
 • Gönüllüye kişisel destek sağlayıp, yerel topluma entegre olma, diğer gençlerle tanışma, sosyalleşme vb. fırsatlar sunmak,
 • Mümkün olduğu kadar gönüllünün diğer AGH gönüllüleriyle iletişim kurmasını teşvik etmek,
 • AGH Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü ve dil desteği,
 • Gönüllünün varış sonrası eğitimine ve ara değerlendirme toplantısına katılmasını sağlamak,
 • Gönüllü için dil öğrenimi fırsatı sunmak,
 • Gönüllü Hizmet ilkeleri,
 • AGH’nin genel erişilebilirliğini sağlamak: Ev Sahibi Kuruluşlar gönüllüleri, belli bir etnik gruba ya da dine mensubiyetlerine, cinsel yönelimlerine, siyasi düşüncelerine göre belirleyemedikleri gibi, gönüllüleri seçerken belli kalifikasyonları ve eğitim seviyesini de şart koşamazlar,
 • Gönüllülere, fikirlerini, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini ortaya koyabilmelerini mümkün kılacak iyi tanımlanmış görevler sunmak,
 • Gönüllüler için açık öğrenme hedefleri belirlemek,
 • Barınma ve yeme-içme,
 • Gönüllülere uygun barınma ve yeme-içme imkanları sunmak (ya da tatil sürelerini de kapsayacak şekilde yemek parası vermek),
 • Yerel ulaşım,
 • Gönüllülerin yerel ulaşım araçlarından yararlanmasını sağlamak,
 • Cep harçlığı,
 • Gönüllüye belirlenmiş cep harçlığını haftalık ya da aylık olarak vermek,
 • Vize, gönüllüye davet mektubu gibi vize alımını kolaylaştırıcı belgeler yollamak.
 • Hangi Eğitim çalışmaları AGH'nin bir parçasıdır?

Ayrılış Öncesi Eğitim: Bütün gönüllüler için zorunludur. Söz konusu eğitim, gönüllüye:

 • Beklentileri hakkında konuşma,
 • Motivasyonlarını geliştirme,
 • Ev sahibi ülke ve Gençlik Programı ile ilgili bilgi edinme fırsatı verir.

Varış Sonrası Eğitim:

 • Ev sahibi ülkeyi ve çevreyi gönüllüye tanıtmayı amaçlar,
 • Gönüllülerin birbirini tanımalarını sağlar,
 • En az 5 AGH gönüllüsü olmalıdır.

Ara Değerlendirme Toplantısı:

 • 4 aydan daha fazla süren faaliyetlerde zorunludur.
 • Gönüllülere, hem toplantıya kadar geçen sürede gönüllü deneyimlerini değerlendirme hem de ev sahibi ülkedeki diğer gönüllülerle tanışma fırsatı sunar,
 • Gönüllülerin bu toplantıya katılmaları zorunludur.

Nihai Değerlendirme Toplantısı

 • Gerçekleşen AGH Faaliyeti ile ilgili amaçlar, hedefler, motivasyon, beklentiler ve gönüllü hizmet sırasında yerine getirilen görevler ele alınır,
 • Gönderen Kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve iletişim değerlendirilir,
 • Gönüllülerin kendi ülkelerine yeniden entegre olmalarına yardımcı olunur.

 

Konuyla ilgili bu içerik Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği sayfasından alınmıştır. Daha detaylı bilgi için yine Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneğinin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.mozaik.org.tr/index.php/agh

Aynı zamanda bununla igili bir bilgilendirme toplantısıda yapılacak

İğne deliği gençlik merkezi tarafından düzenlenecek etkinlikle ilgili Facebook sayfası - > https://www.facebook.com/events/664989243543003/

Okunma 5650 defa
Bu kategoriden diğerleri: Dünyanın çevresinde 16 gün »
Yorum eklemek için giriş yapın

Dikkat çeken haberler

Yukarı